Sopimusehdot

Sopimusehdoissa ”asiakkaalla” tarkoitetaan muuton tilaajaa tai tilaajan edustajaa.
Palveluntarjoaja on Muutot ja Kuljetukset Heikki Hietala Oy.

Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Asiakas tekee tilauksen muuttajat.net-sivustolla olevan tarjouspyyntölomakkeen kautta tai puhelimitse.

Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun asiakas hyväksyy palveluntarjoajan sähköpostilla tai suullisesti tekemän tarjouksen.

Sopimuksen kattavuus

Muuttosopimus kattaa asiakkaan irtaimiston ja tavaroiden siirron lähtöosoitteesta kohdeosoitteeseen, sisältäen kuorman lastaamisen muuttoautoon, kuljettamisen kohdeosoitteeseen ja kuorman purkamisen.

Ellei erikseen ole sovittu, ei sopimus kata seuraavia palveluita:
- Huonekalujen tai kodinkoneiden purkaminen, kasaaminen, asentaminen tai kiinnitys.
- Tavaroiden suojaaminen, irtaimiston pakkaaminen tai kiinteistön pintojen suojaaminen muuton aikana.
- Erityisen raskaiden tavaroiden, esim. kassakaappien, pianojen yms. siirtäminen.
- Lumitöiden, hiekoittamisen tai muiden pihatöiden tekeminen.

Palveluntarjoaja ei myöskään kuljeta tai siirrä vaarallisia aineita.

Asiakkaan velvollisuudet

Tilaajan velvollisuus on ilmoittaa tarjouspyynnössä ja tilausta tehdessä - sekä mahdollisista sopimuksen muutoksista tilauksen jälkeen - kaikki olennaiset tiedot, jotka vaikuttavat muuttopalvelun suorittamiseen.

Tarjouspyynnön yhteydessä asiakkaan tulee mainita kaikki olennaiset tiedot, jotka vaikuttavat sopimuksen syntymiseen ja palveluntarjoajan työn tekemiseen. Asiakkaan tulee myös ilmoittaa mahdollisista muutoksista tehtyyn tilaukseen sopimuksen syntymisen jälkeen. Näitä ovat muun muassa muutokset irtaimiston määrässä tai palveluntarjoajalle ilmoitettujen, asiakkaan omien muuttoapulaisten määrässä.

Asiat, joista asiakas huolehtii ennen muuttoauton saapumista (ellei muusta ole sovittu):
- Irtaimiston pakkaaminen ja suojaaminen.
- Kiinteistöjen pintojen suojaaminen.
- Esteetön kulku muuttoauton ja lähtö- tai kohdehuoneiston välillä.

Ellei näitä ole tehty, ei palveluntarjoaja ole mahdollisen vahingon sattuessa korvausvelvollinen.

Jos muutettavaan irtaimistoon kuuluu erityisen arvokkaita tai helposti särkyviä tavaroita, kalusteita tai taidetta, on asiakkaan tehtävä näistä luettelo ja antaa palveluntarjoajalle kirjallinen arvio niiden markkina-arvosta. Palveluntarjoaja tarkastaa luetteloidut tavarat muuton alkaessa ja päättyessä.

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Palveluntarjoaja sitoutuu toteuttamaan palvelun asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta noudattaen, ammattitaidolla ja huolellisesti.

Palveluntarjoaja vastaa mahdollisista virheistä, irtaimiston katoamisesta tai vahingoittumisesta yksinomaan tiekuljetussopimuslain mukaisesti (ks. finlex.fi: Tiekuljetussopimuslaki).

Palveluntarjoajaa sitoo asiakassopimuksiin liittyvä vaitiolovelvollisuus.

Hinnan määräytyminen

Palveluntarjoaja ilmoittaa hinnan ja hinnoitteluperusteet asiakkaalle tarjouksessaan. Hinta sisältää voimassa olevan arvonlisäveron (24 %).

Reklamaatio

Asiakkaan tulee tehdä mahdollinen reklamaatio seitsemän (7) päivän kuluessa toimeksiannon päättymisestä. Reklamaatio tulee tehdä kirjallisesti. Yhteystiedot täällä.

Kouvolassa 1/2022

Scroll to top